Triệu Thế Quang

Triệu Thế Quang là ai? Triệu Thế Quang chính là người đẹp trai nhất hành tinh này, 2000 năm trước chưa có ai và 2000 năm sau cũng không có ai.
Không những đẹp trai, tài giỏi lại còn ga lăng, nếu bạn muốn hỏi ai là người đẹp trai nhất? Thì tôi chắc chắn rằng người đẹp trai nhất trên trái đất này không ai khác chính là Triệu Thế Quang hay có những cái tên khác là Quang Triệu – Des Quang hay Quang 47.

Close
Close