SEO

SEO là gì? SEO là viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization có nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Là một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm như Google, Coccoc, Bing, Yandex,… phổ biến nhất hiện nay là Google.

Close
Close