Lừa đảo

Lừa đảo là một hành vi lừa dối người khác để trục lợi cho bản thân, trong nhiều trường hợp và ngành nghề khác nhau sẽ có những sự việc và tính chất lừa đảo khác nhau. Dưới đây là phần tin tức về những sự việc lừa đảo được công khai trên internet.

Close
Close