Elight xin lỗi

Elight xin lỗi về những vụ việc lùm xùm của chính mình. Nhưng sự việc lại chẳng đến mức nghiệm trọng như vậy, cộng đồng mạng cần xem xét lại những hành động của mình liệu có quá đáng quá không?

Không chỉ Elight, mà những cá nhân tập thể khác cũng đang phải gánh chịu những sự việc tương tự. Thói xâu của người dân Việt Nam ngày càng quá đáng và cần nhận thức và đánh giá lại bản thân.

Close
Close