Quang Triệu

Họ cười tôi vì tôi không giống họ Tôi cười họ thì họ lại đánh tôi :((
Close
Close